English

İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No:2442

19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 11 inci maddesi kapsamında bazı hizmetlerin vergi kesintisi kapsamına alınması ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30 uncu maddelerde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14592,14593,14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Bu karar ile; internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisine tabi olacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesine istinaden gerçek kişilere yapılan ödemeler üzerinden % 15 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlara uygulanacak tevkifat oranı %15 olarak,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan tam mükellefiyete tabi kurumlar vergisi  mükellefleri hakkında uygulanacak tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu karar, 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere 19.12.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.