English

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YAPILAN DUYURU.

Sirküler No:2443

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2018 yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine ilişkin 16.10.2018 tarihli duyurusunda;

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren (Üretim, İletim, Dağıtım, OSB Dağıtım, OSB Üretim) lisans sahibi tüzel kişilerce “2018 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin ilgili kısımlarının Aralık 2018 sonu itibariyle her lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından şirket kaşesiyle birlikte imzalanarak, en geç 10/01/2019 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kurumları Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına sunulması gerektiği, bildirilmiştir.

Bildirim formu ektedir.

www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/5-3720/2018-yili-yurt-ici-kaynak-saptama-cizelgesine-ili

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.