English

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN VE ONDAN FAZLA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI (%1) TEŞVİKİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2470

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde %1 işsizlik sigortası işveren teşvikinden yararlanmasına ilişkin Tebliğ 31.12.2018 tarih ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Konu ile ilgili gerekli açıklamalar 07.05.2015 tarih ve 1677 nolu ile 10.12.2018 tarih ve 2431 nolu sirkümüzde mevcuttur. Tebliğ kapsamında;

Teşvikten yararlanma şartları: Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre ile teşvikten yararlanılacak üç yıllık süre boyunca işveren, aşağıdaki şartları sağlaması kaydıyla teşvikten yararlanabilecektir.

a) İşyerinin 6331 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,

b) İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,

c) Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi,

ç) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması şarttır.

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi veya işsizlik sigortası primini kapsayan diğer sigorta prim teşviki, destek veya indirimlerden yararlanan işverenler aynı ayda aynı sigortalı için bu maddede belirtilen teşvikten yararlanamayacaktır.

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre:  

1-) Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken süre, teşvikten yararlanmaya başlanılacak takvim yılından bir önceki yılın son ayından başlanılarak geriye doğru üç yıl olarak hesaplanacaktır.

2-)  Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre, bir takvim yılı içerisinde Ocak ayı dışında diğer aylarda ilk defa tescil edilen işyerleri için tescil edildiği tarihi takip eden takvim yılının Ocak ayından itibaren hesaplanacaktır. 

Teşvikten yararlanma süresi işyerinin teşvikten yararlanmaya esas şartları sağladığı üç yıllık süreyi takip eden takvim yılından geçerli olmak üzere üç yıldır.

Çalışan sayısının hesabında, aynı işveren tarafından Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınacaktır. 

Teşvikin hesaplanması: Teşvikten yararlanmak için aranılan şartların kurum sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilmesinin ardından, işsizlik sigortası primi işveren payı, teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlandığı üç yıllık süreyi takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl süreyle her ay/dönem için ilgili ayda Kuruma bildirilen sigortalılara ilişkin prim ödeme gün sayısı dikkate alınmak suretiyle prime esas kazançlar üzerinden %1 olarak hesaplanarak tahsil edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında çalışanları olan/olacak işveren veya yetkililerinin söz konusu Tebliği gözden geçirerek teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız. 

Tebliğe  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M4-15.htm linkten ulaşabilirsizin.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.