English

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ (UETS)

Sirküler No: 2472

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesine göre Tebligat yönetmeliğinin yeniden düzenlendiğini 17.12.2018 tarihli sirkülerimiz ile duyurmuştuk.

Yapılan düzenleme ile yönetmelikte sayılan gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kılınmıştır.

Yönetmeliğin 5. maddesinin (f) bendinde “Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişiler” ifadesi yer almaktadır.

Özel hukuk tüzel kişileri 7 çeşittir:

  • Anonim şirketler
  • Limited şirketler
  • Kollektif şirketler
  • Komandit şirketler
  • Dernekler
  • Vakıflar
  • Kooperatifler

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğunun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) için başvuru yapılması gerekmektedir.

Zorunluluk kapsamında olanların UETS için 31.01.2019 tarihine kadar PTT’ye başvuru yapmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.