English

SERMAYE HESABININ DETAYLANDIRILMASI

Sirküler No: 2475

Sermaye azaltılmasında oluşan vergisel durumları 18.09.2018 tarihli 2363 nolu ve 22.11.2018 tarihli 2414 nolu sirkülerimizde açıklamıştık.

Sermaye azaltımının ortaklar tarafından şirkete sermaye olarak konulan nakdi ve ayni değerlerden yapılmasının herhangi bir vergiye tabi olmadığı açık olmakla birlikte, vergiye tabi tutulmaksınız sermayeye ilave edilen bazı kalemlerin sermaye azaltımı yoluyla işletmeden çekilmesi aşamasında bir takım vergisel yükümlülükler doğmaktadır.

Bu nedenle şirketlerin sermaye azaltımlarında hangi sermaye unsurunun işletmeden çekildiği hususu önem arz etmektedir.

Kurumlar sermayelerine geçmiş yıl karlarını, sermaye düzeltmesi olumlu farklarını, ortakların şirketten alacaklarını ve gayrimenkul ile iştirak hisselerinin satış karlarına ait fonları ilave edebilmektedir. Sermayeye ilave edilen bu kalemlerden yapılan sermaye azaltımı ile şirketin nakit ödenmiş sermayesinden yapılan azaltım vergisel açıdan farklı sonuçlar doğurmaktadır.

Tahmin edilemeyen bir zamanda sermaye azaltılmasına gerek duyulduğunda hesaplarda herhangi bir karışıklık olmaması için sermaye hesabının detaylandırılarak sermaye azaltımının hangi kalemleri ilgilendirdiğinin belirlenmesi gereklidir. Aradan uzun yıllar geçince bu bilgiler bulunmamaktadır. Bu sebeple,

sermaye hesaplarının aşağıdaki şekilde alt hesaplar açılarak detaylandırılmasını  önemle tavsiye ediyoruz.

500-SERMAYE

500.01- NAKİT SERMAYE KONULMUŞSA,

500.01.01- A şahsı (%20)

500.01.02- B şahsı (%50)

500.01.03- C şahsı (%30)

500.02- GEÇMİŞ YIL KARLARI SERMAYEYE İLAVE EDİLMİŞSE,

500.02.01- A şahsı geçmiş yıl karları (%20)

500.02.02- B şahsı geçmiş yıl karları (%50)

500.02.03- C şahsı geçmiş yıl karları (%30)

500.03- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI İLAVE EDİLMİŞSE,

500.03.01- A şahsı sermaye düzeltmesi olumlu farkları (%20)

500.03.02- B şahsı sermaye düzeltmesi olumlu farkları (%50)

500.03.03- C şahsı sermaye düzeltmesi olumlu farkları (%30)

500.04- ORTAKLARIN ŞİRKETTEN NAKİT ALACAKLARI SERMAYEYE EKLENMİŞSE,

500.04.01- A şahsı Ortakların şirketten alacakları

500.04.02- B şahsı Ortakların şirketten alacakları

500.04.03- C şahsı Ortakların şirketten alacakları

500.05- İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞ KARI FONU EKLENMİŞSE,

500.05.01- A şahsı İştirak hisselerinin satış karı fonu (%20)

500.05.02- B şahsı İştirak hisselerinin satış karı fonu (%50)

500.05.03- C şahsı İştirak hisselerinin satış karı fonu (%30)

500.06- GAYRİMENKUL SATIŞ KARI FONU EKLENMİŞSE,

500.06.01- A şahsı Gayrimenkul Satış Karı Fonu (%20)

500.06.02- B şahsı Gayrimenkul Satış Karı Fonu (%50)

500.06.03- C şahsı Gayrimenkul Satış Karı Fonu (%30)

.

.

Yapılan bu detaylandırmanın son sermaye pay oranlarına göre yapılması gerekir. Bundan sonra ortakların sermaye payları oranları değişirse, yeni oranlara göre yukarıdaki alt kırılımlardaki oranlarında değiştirilmesi gerekir.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.