English

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2478

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesinin duyurular bölümünde yapılan açıklama ile;

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu’nun 10/13 maddesine göre, 2018 yılı kazançların Türkiye’ye transferinde uygulanacak istisna ile ilgili, 02.01.2019 tarihinde Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yapılan değişikliğe yer verilmiştir.

2018 yılı 4. Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin Matrah Bildirimi kulakçığında yer alan “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünün sonuna,

Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı (7143 sayılı Kanun 10/13 md.),

Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.),

Yurt dışı şube kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.),

Yurt dışı tasfiye kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.) satırları eklenmiştir.

Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.