English

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sirküler No: 2565

16.02.2019 tarih ve 30688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasları belirleyen Kurul Kararı ile;

Denetim Standartları Dairesi Başkanlığının 11.02.2019 tarihli müzakeresine istinaden yapılan değerlendirmelerde 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlanmış Bakanlar Kurulu kararına ilişkin usul ve esasların   yayımlanmasına;

Karar verilmiştir.

Bu usul ve esaslar 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16.02.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190216-8.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.