English

KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK MAKUL GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU.

Sirküler No: 2573

16.02.2019 tarih ve 30688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucu düzenlenecek rapora ilişkin Kurul Kararı ile;

Denetim Standartları Dairesi  Başkanlığının 11.02.2019 tarihli müzakeresine istinaden yapılan değerlendirmelerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun konkordato talebine eklenecek belgeleri düzenleyen 286 ncı maddesine dayanılarak 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek denetim raporuna örnek teşkil etmesi amacıyla hazırlanan makul güvence veren denetim raporu örneğinin yayımlanmasına;

Karar verilmiştir.

Eki için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.