English

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ KILAVUZ YAYINLANDI

Sirküler No: 2606

Bilindiği gibi 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yürürlüğe giren 7166 sayılı kanunun 3. Maddesi ile değiştirilen Ek 11 inci Maddesine dayanılarak Geri Kazanım Katılım (Poşet) Beyannameleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda 01.Nisan.2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu hakkında yayınladığı duyuru gereği; poşet beyannamesi vermesi gereken gerçek veya tüzel kişiler tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen Ocak 2019 dönemine ait beyannamelere tahakkuk fişi kesilmemesi nedeni ile Gelir İdaresi Başkanlığına yeniden Ocak 2019 döneminden itibaren beyanname verileceği ifade edilmiştir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlamış olduğu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliğe istinaden beyannamenin girişinde yardımcı olmak üzere kılavuz hazırlanmıştır.

-Kurumlar vergisi yönünden mükellef olan tüzel kişiler bu beyannameyi aylık;

Gerçek kişiler, basit usul mükellefler, ortaklıklar vb mükelleflerimiz ise 3 aylık beyanname vereceklerdir.

-İlk üç ay için mükelleflerimiz (2019 yılı Ocak, Şubat, Mart) her ayı ayrı satırda göstermek koşulu ile tek beyanname verecekler ve tek tahakkuk alacaklardır.

-Beyannamenin zamanında verilmemesi veya ödenmemesi durumunda Çevre Kanunu geçerli olacaktır.

-Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri olan meslek mensupları yeni bir Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi imzalamalarına gerek yoktur.

-Mükelleflerin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi yönünden iş ortaklığı ve adi ortaklıkta ise KDV veya muhtasar beyannamesi yönünden) bağlı olduğu vergi dairesini seçecektir.

-Dönem olarak kurumlar vergisi mükellefi ise aylık gelir, basit veya iş ortaklığı ise 3 aylık dönemi seçecektir.

-Bu ay beyanname verecek kurumlar vergisi mükellefleri dönem tipi aylık, ay olarak (Mart) ayını seçecekler. Diğer mükellefler ise dönem tipi olarak 3 aylık başlangıç ay olarak OCAK seçerek beyannamelerini dolduracaklardır.

-Vergi sorumlusu olarak beyanname veren kişilerin bilgisi yazılacaktır.

-Mükellefler beyanname vermeyeceği dönem için “BEYAN EDİLECEK BİLGİM BULUNMAMAKTADIR.” kutucuğunu seçerek işaretlemek zorundadır.

-Bu konuda hiç beyanname vermeyecek olanlar için, mükellefiyetinin bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaat ederek bu vergi türünden mükellefiyetinin kapatılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.