English

ABD MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2632

22.05.2019 tarih ve 30781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1130 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Uygulanmakta olan ek mali yükümlülük oranı genel olarak %50 nispetinde düşürülmüştür.

Kararın eki tablo ilişikte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Söz konusu karar 21.05.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 22.05.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190522-22.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.