English

YARGITAY, EŞİNİN YANINDA ÜCRET ALMADAN ÇALIŞAN KADININ SİGORTALI SAYILAMAYACAĞINA KARAR VERDİ

Sirküler No: 2635

Günümüzde eşlerine ait iş yerinde kendilerini sigortalı göstererek prim günlerini doldurmak suretiyle emeklilik hayali kuran ev hanımları olduğu bilinmekte olup, fiilen çalışma olmayan bu tip sigortalılıklar sahte sigortalılık olarak kabul edilmektedir. Sahte sigortalılık ile ilgili hususlar 13.08.2012 tarihli, 1273 nolu, 06.12.2016 tarihli, 1968 nolu ve 05.09.2017 tarih ve 2118 nolu sirkülerimizde açıklanmıştır. Söz konusu sirkülerimizdeki açıklamalarımıza ilaveten ev hanımlarının eşlerine ait işyerlerinde çalışmalarıyla ilgili mahkemenin ve Yargıtay’ın vermiş olduğu karar özeti aşağıdadır.

Davanın özeti;

Emeklilik hayali kuran ev hanımı, eksik olan prim gün sayısının dolması için eşine ait PVC üretim atölyesinde kendisini sigortalı göstermiş. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri, işyerinin kapanma işlemlerinin yapıldığı 2014 yılında yaptıkları kontrollerde, patronun eşinin 2005 ile 2006 yılları arasında işyerinde sigortalı gösterildiğini ortaya çıkarmıştır. Belirtilen dönemdeki prim gün sayısını geçersiz sayan SGK, sağlık yardımının iade edilmesini istemiştir.  Sigortalı kadın ve eşi, çağrıya kulak asmayınca icralık olmuştur. Eşinin yanında ücretsiz olarak çalıştığını anlatan kadın, 1.500 lirayı SGK’ya ödemiş olup, Kurumca kadının eşinin PVC doğrama atölyesinde çalıştığı sürelerin fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesiyle sigortalıkları ve sigorta günleri iptal edilmiştir.

Dava sonucu mahkeme kadını haklı bulmuştur. Temyizde Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, sigortalı ile işveren arasındaki iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması gerektiğine vurgu yapmış olup,  Kararda,  “Yasada, işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılamayacağı belirtilmiştir.” hükmü gereği mahkeme kararını bozmuştur.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında eşlerine ait işyerinde sigortalı olan, fiilen çalışmayan ve ücret almayan kadınların sigorta günlerinin iptal olmaması ve yararlanmış oldukları sağlık hizmet tutarlarının geri alınmaması için eşlerinin işyerlerinde çalışacak kadın veya erkeklerin, çocukların; 

1-) İşyerinde hizmet akti sözleşmesinin olması,  

2-) İşyerinde fiilen çalışmaları, 

3-) Ücret almaları gerekir.   

Kurallarına uymaları gerektiğini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.