English

GÜMRÜK KANUNU’NUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2636

15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

-Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya başlıklı 45 inci maddenin birinci fıkrası; Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır. Şeklinde değiştirilmiştir.

-Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya başlıklı 62 nci maddenin birinci fıkrası; Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayın için 45 inci maddede belirlenen limitleri aşan (150 Avro’yu) eşyanın değeri üzerinden;

  • Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,
  • Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,
  • Kitap veya benzeri basılı yayın için %0,
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (Ⅳ) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıda belirlenen oranlara ilave %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. Şeklinde değiştirilmiştir.

-Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş katına” ibaresi “on katına” şeklinde değiştirilmiştir.

-Kararın EK 9 numaralı yolcu beraberi kişisel eşya listesi başlık tablonun (B) Diğer eşya başlıklı bölümünün “ b)Elektronik/Dijital Eşya” kısmının 8 inci sırası ; Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM- Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet) şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu karar 30.05.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.