English

SİGORTALI OLANLARIN İŞ KAZASI GEÇİRDİKLERİ GÜNÜN KURUMA HİZMET OLARAK BİLDİRİLMESİ

Sirküler No: 2640

Sigortalıların iş kazası geçirdikleri günün Kuruma hizmet olarak bildirilmesi ile ilgili hususlar  Kurumun 24.04.2019 tarihli, 2019-09 nolu Genelgesinde açıklanmıştır.

Genelgedeki açıklamalar kapsamında;   

5510 sayılı (SGK) Kanunun 4.üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Hizmet akdine dayalı çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı olanların iş kazası geçirdikleri günün işverenleri tarafından (Geçici iş göremezlik belgesi olması hali de dahil olmak üzere) Kuruma hizmet olarak bildirilmelidir.

Örnek uygulamalar aşağıdadır.

Örnek 1-

01.04.2019 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı aynı gün iş kazası geçirmiş ve 40 gün geçici iş göremezlik belgesi verilmiştir. Bu sigortalı için iş kazası tarihinde hizmet akdi başlamış olduğundan işverence 2019 yılı Nisan ayında en az bir günlük hizmet bildirilmelidir.

Örnek 2-

21.11.2017 tarihinden itibaren çalıştığı işyerinde 04.05.2019 tarihinde iş kazası geçiren sigortalı, 22.05.2019 tarihinde vefat etmiştir. İşverence bu sigortalı adına 2019 yılı Mayıs ayı için en az 4 günlük hizmet bildirilmelidir.

İşyerinde iş kazası olan/olacak işveren ve yetkililerinin gelecekte sorunlarla karşılaşmamaları için iş kazası geçirilen günün çalışan açısından hizmet olarak sayması ve aylık prim ve hizmet belgesinde mutlaka Kuruma bildirmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.