English

2018 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİNİN HAZİRAN 2019 AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKİR

Sirküler No: 2644

Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 üncü maddesinde, fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayın sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre 2018 yılında kullanılan yevmiye defterinin 30 Haziran 2019 tarihine kadar kapanış onayının yaptırılması gerekmektedir.

Kapanış onayının belirlenen sürede yaptırılmaması halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c maddesi gereği 7.658.- TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalınabileceği gibi mahkemelerde delil olma niteliğini de kaybedeceğini hatırlatmak isteriz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.