English

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇİŞİ YASAK OLAN ARAÇLARA KESİLEN CEZALARIN İADESİ

Sirküler No: 2647

12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Hizmetleri Hakkında kanuna eklen geçici maddesinde istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ hükmüne göre, 01/01/2019 tarihi (bu tarih dâhil) ile 12/06/2019 tarihi (bu tarih hariç) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin olarak 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre idari para cezası verilmesi gereken kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecektir.

 

Söz konusu iade talebi 02/09/2019 tarihine kadar Tebliğ ekinde yer alan dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Bu tebliğ 18.06. 2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.