English

HURDAYA ÇIKARILAN TAŞITLAR NEDENİYLE YENİ ARAÇ ALIMINDA UYGULANMAKTA OLAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHI VE TUTARLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 2648

15/06/2019 tarih ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun vergi oranı ve tutar başlıklı 12 inci maddesi ve 14.05.2018 tarih ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tabloda belirlenen Özel Tüketim Vergisi matrahında ve tutarında değişiklik yapılmıştır.

31/12/2019 tarihinde kadar bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkarılan ya da ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar nedeniyle yeni bir aracın ilk iktisabında belirtilen matrahlar için tahakkuk eden özel tüketim vergisinden aşağıdaki tutarlar terkin edilecektir. 

Yeni aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı TL:             Terkin edilecek ÖTV tutarı:

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için                                        15.000.-TL

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için              12.000.-TL

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için                                                 0

Bu Karar 15.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.