English

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİ NİSPETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2649

17/06/2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1,

15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; 

1)-Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2)-Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3)-Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları üzerinden sıfır, olarak   uygulanmakta iken,

Yapılan değişiklikle;

4)- Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5)- İhracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları üzerinden sıfır, olarak uygulanması gerektiği ilave edilmiştir.

Söz konusu karar 18.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.