English

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ OLAN VEYA OLMAYAN ÜLKE VATANDAŞLARINDAN ÜLKEMİZDE ÇALIŞMA İZNİ ALARAK ÇALIŞANLARIN 5510-4(B) (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIKLARI

Sirküler No: 2651

Kurumun 24.04.2019  tarihli,   2019-09 nolu Genelgesinde yapılan açıklamalar kapsamında;

Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması bulunan sözleşmeli veya sözleşmesiz ülke vatandaşı olan yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de ikamet ettikleri sürece 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Bunların vatandaşı bulunduğu ülkede sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmaları ya da buralardan emekli aylığı alıyor olmaları sigortalılık durumlarını etkilemeyecektir.
Örnek:   

Türkiye’de ikamet eden ve ülkemiz ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan Uruguay vatandaşı olan (A)’nın Türkiye’de de 01.02.2019 tarihinde şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olması durumunda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının      (b) (Bağımsız çalışanlar) bendi kapsamında 01.02.2019 tarihi itibarıyla sigortalılığı başlatılmalıdır. 

Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması bulunan sözleşmeli veya sözleşmesiz ülke vatandaşı olan yabancı uyruklu işverenlerin durumlarını gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.