English

SGK MALİ TATİL İLE İLGİLİ HUSUSLARI GENEL YAZISINDA AÇIKLADI

Sirküler No: 2663

Sosyal Güvenlik Kurumu 2019 yılı mali tatil ile ilgili hususları 03.07.2019 tarihli, 24010506-010.07.01-E.9656640 Sayılı ve Mali Tatil Konulu GENEL YAZI’sında açıkladı.

Genel yazıdaki açıklamalar kapsamında;

1-) 2019 yılı Haziran ayının son günü (30 Haziran 2019) Pazar gününe rastladığından,           2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve mali tatilin son günü                 (20 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 2019 yılı için mali tatil 22 Temmuz (dahil) günü sona erecektir.

2-) 2 Temmuz ila 22 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve   idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7.inci günün sonu olan 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

3-) 23 Temmuz ila 29 Temmuz (27 Temmuz Cumartesi gününe rastladığından) tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin, mali tatili izleyen 5 inci gün (27 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

Bu itibarla, son verilme tarihi mali tatili takip eden 23 Temmuz ila 29 Temmuz tarihleri arasına rastlayan 2019 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.

Yasal ödeme süresi 1 Temmuz 2019 (30 Haziran 2019 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle) tarihinde sona erecek olan 2019/Mayıs ayına ilişkin sigorta primlerinin son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilmiştir.

GENEL YAZI’ya  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/152829   linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.