English

2019 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2665

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 52 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsünde; 

Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69 uncu maddeleri uyarınca, Ticari ve Zirai kazanç gelirlerine uygulanmak üzere, 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8.84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.