English

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI.

Sirküler No:2666

25.06.2019 tarihli ve 1198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar 26.06.2019 tarih ve 30833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu karar gereğince;

25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2.inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için;

1-) 31.12.2019 tarihine kadar uzatma başvurusunda bulunulması,

2-) Kısa çalışma uygulaması devam eden ve aynı kişileri kapsayan uzatma talepleri hariç diğer talepler için yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla,

kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatılmıştır.

Söz konusu karara  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190626-7.pdf  linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusunda bulunmak isteyen işveren veya yetkililerinin uzatma taleplerini 31.12.2019 tarihine kadar yapmaları gerektiğini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.