English

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 2675

02.07.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesi duyurular bölümünde, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyan edilecek olan 2019/ 2 inci dönem kurum geçici vergi beyannamesinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Vergi Bildirimi kulakçığında yer alan Mahsup Ödenen Vergi tutarı satırı, Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik edilebilenler) olarak,

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi itibariyle Tevsik Edilemeyenler) satırı, Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar Vergisi satırı olarak,

Ekler kulakçığındaki İndirimli Kurumlar Vergisi tablosuna Endekslenmiş tutarlar dahil fiili yatırım harcaması nedeniyle hak kazanılan yatırıma katkı tutarı, İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosuna Yatırım Türü 2 Kolonuna (6745 sayılı kanun) kanun ifadesi eklenmiştir.

Buna göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin güncel Beyanname Düzenleme Programı sitesinden indirilerek bilgisayarlarına yeniden kurmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.