English

BİR TAKVİM YILI İÇİNDE BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALAN VE BELİRLİ TUTARI AŞAN GERÇEK KİŞİLERİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ GEREKİYOR.

Sirküler No: 2681

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmaktadır.

Tek işverenden alınmış ve üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılarak vergilendirilmiş ücret için tutarı ne kadar olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecektir. Diğer gelirler için gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde de tek işverenden alınan ücret beyannameye dahil edilmeyecektir.

Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde edenler birden sonraki işverenden (birinci işverenden alınan ücretin hangisi olduğu ücretli tarafından serbestçe belirlenebilmektedir.) almış oldukları ücretlerin toplamı (Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) 2017 yılı için 30.000.-TL, 2018 yılı için 34.000.- TL’yi aşması halinde ilk işverenden almış olduğu ücreti de dahil etmek üzere yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Yıl içerisinde iş değiştiren ücretlilerin veya grup şirketlerinde görev yapan kişiler ek görevleri karşılığında diğer şirketlerden ücret veya huzur hakkı gibi gelir elde etmeleri halinde birden fazla işverenden ücret geliri elde etmiş sayılmaktadır.

Gelir vergisi kanununda, gelir tarifesinde verginin artan oranlı olması ve toplam gelirlerin beyan edilerek vergi dilimlerinden kaynaklanan ek vergiyi ödeme yükümlülüğü ücret geliri elde eden kişilere aittir. Dolayısıyla işverenlerin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Çünkü yıl içinde bir şirketten çıkıp diğer şirkette işe başlayınca vergi oranı %20-%25 dahi olsa yeni şirkette %15 diliminde vergi kesilmektedir. Bu da o yıl daha az vergi ödenmesi demektir.

Son günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu birden fazla işverenden ücret geliri elde eden kişiler izaha davet edilerek gelir vergisi beyanname verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi istenmektedir.

Birden fazla işverenden ücret alanlar ile yıl içerisinde işyerini değiştirenlerin gelirlerini gözden geçirmeleri, beyanname vermeleri gerekmesi halinde, Vergi İdaresince izaha davet edilmeden önce Vergi Usul Kanunu’nun 371 inci maddesi uyarınca pişmanlık hükümlerinden faydalanılarak ilgili yıllara ilişkin gelir vergisi beyannamelerini cezasız olarak verebileceklerini hatırlatmak isteriz.

2019 ve bundan sonraki yıllarda da birden fazla işverenden ücret alan kişilerin takip eden yılın mart ayında gelir vergisi beyannamesi vermesi gerektiğini de ayrıca belirtmek isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.