English

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİ VERİLME SÜRESİ YENİDEN UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2685

27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde değişiklik yapılmasına dair 6 Sıra No’lu Tebliğ yayımlanmıştır.

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 1 Seri No’lu Genel Tebliğ ile;

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:6) ile söz konusu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesine ilişkin süre 01.07.2019 tarihinden 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir. 

Yürürlülük tarihi: 27/07/2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.