English

EPDK’NIN 2020 YILI YEKDEM BAŞVURULARININ ALINMASI HAKKINDA DUYURUSU

Sirküler No: 2688

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun http://www.epdk.org.tr resmi internet adresinde ‘’2020 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında’’ duyurusu yayımlanmıştır. Duyuruda YEKDEM başvurularının alınmasına yönelik aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

YEKDEM Yönetmeliğinin 5’ inci ve devamı maddeleri uyarınca;

2020 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 31 Ekim 2019 tarihi sonuna kadar EPDK’ya başvurmaları gerekmektedir.

YEKDEM Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler uyarınca 2020 yılı ve sonrası yıllar için YEKDEM başvuruları EPDK tarafından elektronik ortamda alınacaktır.

Bu sebeple YEKDEM başvurusu yapmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin başvuruyu yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı bir nüshasını EPDK’ya sunmaları gerekmektedir.  

Ayrıca yetki belgelerinin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler adına Ek-1’de yer alan dilekçe formatına uygun ve elektronik ortamda doldurulmuş bir yazının eki olarak EPDK’ya sunulması gerekmektedir.

YEKDEM başvuruları elektronik ortamda yapılmadan önce başvuruların doğru ve sorunsuz yapılabilmesi için başvuru ile ilgili oluşturulan Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzun okunması akabinde başvuru işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. BAŞVURULAR İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK, ELDEN VEYA POSTA YOLUYLA YAPILACAK BAŞVURULAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

YEKDEM başvurusunun geçerli olması için başvuru kapsamında oluşan ve ekinde bilgi formu olan başvuru dilekçesinin başvuru yapmaya yetkili kılınan kişi tarafından elektronik ortamda imzalanması gerekmektedir. 

Başvuru dilekçesi imzalanmayan başvurular geçerli başvuru olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca başvuru yapmaya birden fazla kişinin yetkilendirilebilmesine izin verilecek iken bu kişilerin müşterek imza ile başvuru yapması mümkün olmayacaktır. Bu başvurular kapsamında yapılacak yetkilendirmeler ile ilgili tüzel kişilerin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

YEK Destekleme Mekanizmasından 2020 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin başvurularına konu üretim tesislerinin;

  • 1 Kasım 2009 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması,
  • Başvuru tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamen ya da kısmenişletmeye alınmış olması,

gerekmektedir.

2020 yılında YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanmak amacıyla 31 Ekim 2019 tarihi sonuna kadar Kuruma elektronik ortamda başvuru yapan kişilerden YEK Destekleme Mekanizmasına yaptıkları başvurularını sonlandırmak isteyenlerin taleplerini en geç 31 Ekim 2019 tarihi sonuna kadar Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 2020 yılı yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin başvurularını 1 Ağustos 2019 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne(EİGM) yapmaları gerekmektedir.

Söz konusu başvurularla ilgili EİGM’nin yaptığı duyuruya https://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Guncel-Duyurular/Yerli-Aksam-Web-Duyurusu  adresinden ulaşılabilmektedir.

YEK Destekleme mekanizması ile ilgili lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında, https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-72/elektrikyekdem  adresinde “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.

Duyunun tamamına ulaşmak için;

http://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/5-7866/2020-yili-yekdem-basvurularinin-alinmasi-hakkinda

linkini tıklayınız.

Eklere ulaşmak için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız.

EKLER:

Elektronik Başvuru Sonucu Oluşacak YEKDEM Başvuru Dilekçesi ve Bilgi Formu Formatı

YEKDEM Başvuru Yetkilisi Formu

YEKDEM Başvuru Kılavuzu

Başvuru Sistemine Giriş

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.