English

ALT İŞVEREN KAVRAMI

Sirküler No: 2697

ALT İŞVEREN; Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve işçilerini sadece o işyerinde çalıştıran işverendir.

Alt işverenden söz edebilmek için mevcut olması gereken unsurlar.

1-) İki tane işveren söz konusu olmalı,

2-) İşin bir bölümünün bir başka işverene verilmesi gerekir.

  • İşin tamamı devredilmişse alt işverenlik ilişkisi kurulmaz.
  • Anahtar teslimi surette işin devri halinde alt işveren ilişkisi söz konusu değildir.

3-) Bir kişinin alt işveren sayılması için aldığı işi ASIL İŞVEREN SAYILAN KİŞİNİN İŞYERİNDE yapması gerekir.

4-) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin mevcudiyeti için işçinin sadece asıl işverenin işinde çalıştırılması gerekmektedir. 

Kanuna aykırı asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulmasının sonucu,

  • Asıl iş kanuna aykırı bir biçimde alt işverene verildiğinde,
  • ALT İŞVEREN ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİLER İŞİN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILIRLAR.

Alt işveren-müteselsil sorumluluk;

  • Alt işverenlik ilişkisi sonucu asıl işveren de alt işverenin işçilerine karşı sorumludur.
  • Nelerden dolayı sorumludur?

– İşçinin İş Kanununa göre alt işverene karşı ileri sürebileceği haklardan,

– İş sözleşmesi gereğince işverene karşı ileri sürebileceği haklardan,

– Toplu iş sözleşmesindeki haklardan, 

Bu haklar sırasıyla;

1-) Ücret (Normal çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil günü ücreti.),

2-) Fazla mesai ücreti,

3-) Prim, ikramiye, yemek ve yol yardımı ücretleri,

4-) Yıllık izin ücreti,

5-) Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade tazminatı vb. 

Alt işveren müteselsil sorumluluk;

Asıl işverenin sorumluluğu KENDİ İŞYERİNDE GEÇEN SÜRE ile sınırlıdır. 

SGK açısında alt işveren yükümlülüğü (SSİY Madde. 31)

Alt işveren, mevzuattan doğan yükümlülüklerini asıl işverene alt işyeri sicil numarasına ilave olarak verilecek üç haneli alt işveren numarası ile asıl işverenin işyeri dosyası üzerinden yerine getirir. Alt işveren adına ayrı işyeri dosyası açılmaz. Bu sebeple alt işverenin personel ücretlerini ödeyip, ödemediği, sigorta primlerini yatırıp, yatırmadığı gerekli belgeler istenerek takip edilmelidir.

Herhangi bir iş ANAHTAR TESLİM verilirse, SGK işyeri dosyası işi alan tarafından açılır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                   

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.