English

2018 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ OCAK-KASIM/ 2019 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR

Sirküler No: 2703

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 11.400.- TL’ yi aşması gerekmektedir. Aşan tutar iade edilebilmektedir.

2018 yılında indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yüklenilen KDV’ nin hesaplanan KDV’ den fazla olması ve farkın 11.400.- TL’ yi aşması halinde yıllık iadenin Ocak/2019 dönemi ile Kasım/2019 dönemlerinden herhangi bir ayında katma değer vergisi beyannamesi ile talep edilmesi mümkündür.

2018 yılı içerisinde indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talebinin Ocak- Kasım/2019 dönem beyannamelerinin birinde beyan edilerek talep edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ancak, şirketlerin menfaatleri göz önüne alındığında Kasım/2019 ayı beklenmeden senenin ilk aylarında KDV iadesinin talep edilmesini önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.