English

EMEKLİ SİGORTALILAR ÜZERİNDEN YARARLANILAN TEŞVİKLER VE ASGARİ ÜCRET DESTEKLERİ İPTAL EDİLİYOR

Sirküler No: 2707

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 51592363-010.07.01-E.9747668 sayılı,  04.07.2019 tarihli ve Sayıştay Raporu konulu  GENEL YAZISI’nda;

5510/4-1(a) (Ücretle çalışanlar) kapsamında emekli olduktan sonra yeniden aynı kapsamda çalışmaya başlayan kişiler için yanlış belge türleri üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verildiğinin tespit edildiği, yapılan incelemelerde 5510/4-1(a) kapsamında emekli olduktan sonra yeniden 5510/4-1(a) kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılar için “02- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” belge türleri yerine diğer belge türlerinden aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri verildiği anlaşılmıştır. 

Ayrıca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103.üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; “Daha önce Kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz.”

Hükmü yer almakta olup belge türü düzeltilerek verilen aylık prim ve hizmet belgelerine/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine ilgili fıkrada belirtilen esasları sağlamaları halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

Emeklilerin 02 ve 48 numaralı belge türleri (Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar) dışındaki belgelerden Kuruma bildirildikleri belirlenen sigortalılar için aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

İşverenlere yapılacak tebligat ile bir aylık süre içinde 02 ve 48 numaralı belge türlerinde
düzenlenmiş belgelerin verilmesi veya bir aylık süre içerisinde belgelerin verilmemesi nedeniyle re’sen düzenlemesi dolayısıyla söz konusu sigortalıların 2018 yılının ve 2019 yılının yanlış bildirildikleri dönemler için bu sigortalılar bakımından yararlanılmış olan istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret destekleri iptal edilecek ve yapılacak tebligat ile söz konusu sigortalılar için yersiz yararlanılan istihdam teşvik tutarı ve/veya asgari ücret destek tutarının iadesi istenecektir. İade edilen tutarlara gecikme cezası ve zammı uygulanacaktır.

Öte yandan söz konusu sigortalılar dışındaki diğer sigortalılar için yararlanılmış olan istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret destekleri geri alınmayacak olup, söz konusu hususlar işverenlere yapılacak tebligatta belirtilecektir.

GENEL YAZI kapsamında emekli olanları çalıştıran/çalıştıracak olan işveren veya yetkililerinin teşvik yaptırımlarıyla karşılaşmamaları için söz konusu çalışanları       “02- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” belge türü  koduyla aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma vermelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.