English

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNİN UYGULAMA SÜRESİ YENİDEN UZATILDI

Sirküler No: 2719

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 8 inci maddesine ilişkin yayımlanan 2018-32/48 sayılı Tebliğ, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Söz konusu Tebliğ ile;

-Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi; 

-İhracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu kılınmıştır.

Tebliğ hükümleri en son düzenleme ile 04.09.2019 tarihine kadar geçerli kılınmıştır.

Bu kez 31.08.2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (2019-32/55) ile Tebliğin geçerlilik süresi 04.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlülük tarihi 31.08.2019’dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.