English

ŞİRKETTEN PERSONELLERE VERİLEN “AVANS” VEYA “BORÇ PARA”LARIN BELGELENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2724

Şirketler çalışan personellerine taleplerine bağlı olarak borç para vermekte, daha sonrada verilen bu paralar personellerin maaşlarından kesilmek veya ilgililerce geri ödenmek suretiyle borçlarının kapatıldığı, verilen bu paraların bazı firmalarda “Avans”, bazı firmalarda da “Borç para” olarak tanımlanmakta olduğu,  bu paraların gelir vergisi kanunu, damga vergisi kanunu ve kurumlar vergisi kanunu kapsamında yapılması gereken hususlar ile ilgili  detaylı açıklamalarımız 26.03.2015 tarih ve 1648 nolu sirkümüzde mevcut olup,  ayrıca aşağıdaki  açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Personeller işverenle ilişkileri bozulduğunda, şirket tarafından verilen “Avans” veya “Borç para” tutarlarının işveren tarafından verilen prim, ikramiye vb. tutarlar olduğunu ileri sürerek  işveren aleyhine dava açabilir.

Gelecekte sorun yaşamamak için personellere verilen “Avans” ve “Borç para” olarak tanımlanmakta olan tutarların ilgili personellerin hesabına geçtiği tarihte; 

1-) Söz konusu tutarların verilen bir avans veya borç para olduğu,  

2-) İlgili ayda bir defada veya sonraki aylarda işveren yetkililerince mutabık kalınan tutarlarda personel ücretinden avans/borç para olarak kesileceğinin, 

belirtilerek çalışanlardan yazılı olarak “Muvafakatname” alınmasını veya “Avans/Borç Para Sözleşmesi” düzenlenmesini, gerekli imzalardan sonra bu belgelerin personel özlük dosyalarında saklanmasını öneririz. 

Personellerine borç veren işveren veya yetkililerinin geçmişe dönük olarak söz konusu avans veya borç paralar için çalışanlardan “Muvafakatname” alınmasını veya “Avans/Borç Para Sözleşmesi” düzenlemelerini, yeni verilecek “Avans” veya “Borç paralar” için yukarıdaki hususlara uymaları gerektiğini önemle hatırlatırız.

Yukarıda belirtilen 26.03.2015 tarih ve 1648 no.lu sirkülerimizin de tetkikini önemle tavsiye ederiz. Avansların vergi ile ilişiği açıklanmıştır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.