English

YURT DIŞINDA BULUNAN FİRMAYA DÜZENLENECEK FRANCHİSİNG FATURASINDA KDV HESAPLANMASI HUSUSU

Sirküler No: 2727

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 20.02.2017 tarih ve 21152195-010.01-5462 sayılı özelgesinde;

Yurt dışında bulunan yabancı bir firmaya kesilecek olan franchising faturasında KDV olup olmayacağı ile sözleşmeden doğan damga vergisi konusunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununda; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

Hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye’de yapılmış sayılması için hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerektiği,

Hüküm altına alınmıştır.

Hizmet ihracına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinde ise;

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

Hizmetten yurtdışında faydalanılması gerekir.

Hizmetten yurtdışından faydalanılmasındaki kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması gerekmektedir.

Diğer yandan franchising, isim, marka, imtiyaz hakkının bir bedel karşılığında kullandırılması olup, taraflar arasında bir sözleşme çerçevesinde uzun dönemli ve sürekli bir ilişkiyi zorunlu kılmaktadır.

Buna göre, yurtdışında bulunan yabancı firmaya verilecek olan franchising hizmetinin, yurtdışındaki müşteri için yapılması, hizmetten yurtdışında faydalanılmasının yanı sıra sayılan diğer şartların da birlikte gerçekleşmesi halinde hizmet ihracı kapsamında katma değer vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.