English

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Sirküler No: 2734

02/10/2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ekli ”Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla;

24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin karara ekli (Ⅱ) sayılı listenin “B) Diğer Mal Ve Hizmetler” bölümüne 32 sıra eklenmiştir. 

“Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri” 

Yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararın 1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen %8 vergi oranı uygulanacaktır.

Bu karar 02.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.