English

AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2735

02/10/2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.