English

BANKADAN ALINAN YATIRIM KREDİSİNİN DÖVİZE ÇEVRİLEREK OLUŞAN KUR FARKININ VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2745

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 18.07.2019 tarih ve 19341373-125[ÖZELGE-2018/20]-E.102331 sayılı özelgesinde;

Tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetinden dolayı mükellef olduğunuzu, henüz hiçbir ticari faaliyette bulunulmadığını, yatırım teşvik belgenizin bulunduğunu, yatırım faaliyetlerinde kullanılmak üzere bankadan Türk Lirası cinsinden yatırım kredisi alındığını, alınan kredinin dövize çevrilerek, döviz hesabına yatırıldığını belirterek, lehinize oluşan kur farkının geçici vergi ve kurumlar vergisi kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda,  görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu,

Ticari kazancın tespitinde geçerli olan iki temel ilke “dönemsellik” ve “tahakkuk esası” ilkeleridir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar veya mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin eksiksiz tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yatırımda kullanılmak üzere bankadan Türk Lirası cinsinden kullanılan yatırım kredisinin dövize çevrilerek döviz hesabına yatırılması sonucunda söz konusu döviz hesabının değerlemesinden doğan kur farklarının ilgili dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.