English

2019 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2746

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 53 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsinde;

Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69 uncu maddeleri uyarınca, Ticari ve Zirai kazanç gelirlerine uygulanmak üzere, 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.