English

AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN TECİL FAİZİ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Sirküler No: 2756

25.10.2019 tarih ve 30929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:4) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 48 inci maddesi ile uygulanmakta olan tecil faiz oranında değişiklik yapılmıştır.

Kanunun 48 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %19 olarak belirlenmiştir.

Tebliğin yayımı tarihi olan 25.10.2019 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (25.10.2019 tarihi hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.