English

ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2761

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 31.10.2019 tarihinde yayımlanan 120 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

213 Vergi Usul Kanunun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 04 Kasım 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.