English

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DUYURUSU

Sirküler No: 2771

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 31.10.2019 tarihinde internet sayfasında yapmış olduğu duyuru ile;

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren (Üretim, İletim, Dağıtım, OSB Dağıtım, OSB Üretim) lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Aralık/2019 sonu itibariyle her lisans için ayrı ayrı 2019 yılı Yurt İçi Kaynak Saptama çizelgesinin doldurulup ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak, en geç 02.01.2020 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kurumun Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına sunulması gerektiği belirtilmiştir.

https://www.epdk.org.tr

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.