English

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU YAPILMASINA AİT DUYURU

Sirküler No: 2775

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 06.11.2019 tarihinde internet sayfasından yapmış olduğu duyuru ile;

09/07/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) ile elektrik piyasasında ön lisans ve lisanslara ilişkin başvuru, sona erdirme, tadil, tesis devri, tüzel kişi birleşme veya bölünme gibi işlem taleplerinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesine olanak sağlanmıştır.

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvuruların 30/11/2019 tarihine kadar yazılı olarak da yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda,

  • Önlisans başvuruları, tadil başvuruları, birleşme veya bölünme onay başvuruları ve sona erdirme başvuruları, (OSB üretim önlisansı ve nükleer enerjiye dayalı önlisansa ilişkin başvurular hariç)
  • Üretim lisansı başvuruları, tadil başvuruları, birleşme veya bölünme onay başvuruları ve tesis/proje devri onay başvuruları ile sona erdirme başvuruları, (OSB üretim lisansı ve nükleer enerjiye dayalı üretim lisansına ilişkin başvurular hariç)
  • Tedarik lisansı başvuruları, tadil başvuruları ve sona erdirme başvuruları,
  • Üretim lisansı kapsamında YEKDEM başvurularına ilişkin taleplerinin,

01 Aralık 2019 tarihinden başlamak üzere yalnızca elektronik ortamda yapılabilecek olması dolayısıyla; bu tarih itibarıyla Kuruma yapılacak diğer yazılı talepler dikkate alınmayarak ilgililerine iade edileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.