English

SGK E-BİLDİRGE SİSTEMİNDE VERGİ KİMLİK NUMARALARININ EŞLEŞTİRİLMESİ

Sirküler No: 2778

01.01.2020 tarihinden itibaren tüm illerde uygulanmaya başlanılacak olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesinde beyannamenin SGK’da da işlem görebilmesi için işverenlerin vergi kimlik numaraları ile SGK işyeri sicil numaralarının   eşleşmiş olması gerekir. Eşleşme ile ilgili Kurumun e-bildirge sistemindeki duyurusu aşağıdadır.

Yukarıdaki duyuru gereğince;  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.01.2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilecek olması nedeniyle uygulama kapsamında olacak işverenlerin belgelerini sağlıklı bir şekilde ilgili Kurumlara gönderebilmeleri için vergi kimlik numaralarının duyurudaki “Vergi Numarası Doğruluk Beyanı” kısmında eşleştirilmesi gerekir. Ocak 2020 ayından önce bu eşleştirmenin yapılmasını, eşleştirmede sorun yaşayan işverenlerin ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine müracaat ederek gerekli düzeltmeleri yaptırmalarını önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.