English

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİM KODLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2781

Kurumun 12.11.2019 tarihli, 99779835-202.99-E.17519684 sayılı, Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimleri konulu GENEL YAZISI ile yapılan açıklamalar aşağıdadır.

Yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri;

1-İstirahat,

4-Gözaltına Alınma,

5-Tutukluluk,

8-Grev,

9-Lokavt,

10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar,

11-Doğal Afet,

kodlarıyla sınırlandırılmıştır.

Sigortalıların birden fazla belge yada kanun türünden Kuruma bildirilmesinin gerektiği hallerde (5746 AR-GE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) gerekse de yabancı uyruklu öğrencilerin Kuruma bildirimlerinde birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle yapılan düzenlemeler sonucunda,

1-Üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan yada okullarında staja tabi tutulan yabancı uyruklu öğrenciler için 7, 22, 42 ,43, 49 ve 50 nolu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.

2- Malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmeksizin sadece genel sağlık sigortası primi yada kısa vadeli sigorta kolları primi ödenen yabancı uyruklu sigortalılar için 19 ve 46 nolu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.

3-Aynı sigortalının birden fazla belge yada kanun türünden Kuruma bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 ARGE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiştir.

Bu kapsamda bildirimi yapılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilmesi gerekmektedir.

4-Çalışmakta iken işyeri ile ilişiği kesilmeksizin geçici olarak yurtdışına giden
yabancı uyruklu sigortalıların eksik günleri ile ilgili olarak “21-Diğer Ücretsiz İzin” kodunun
seçilebilmesi yönünde e-Bildirge programlarına gerekli kontroller ilave edilmiştir.

Söz konusu GENEL YAZI’ya https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739 linkten ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki açıklamalarımız kapsamında çalışanları olan/olacak işveren veya yetkililerinin söz konusu hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.