English

AR-GE VE ÜRETİM FAALİYETLERİ DIŞINDAKİ FAALİYETLERİN KISMİ BÖLÜNMEYE KONU EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ

Sirküler No: 2784

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 02/08/2016 tarih ve 64597866-125[19-2016]-13828 sayılı özelgesinde;

Şirketinizin dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası müşteri hizmetleri faaliyetleri ile iştigal ettiği, tüm bu fonksiyon ve hizmetlerin aynı tüzel kişilik altında gerçekleştirilmeye çalışılması, departman kârlılıklarının tam olarak ölçülememesi, hızlı ve etkin karar alınamaması gibi birçok güçlüğü beraberinde getirdiği,

Daha etkin ve verimli bir yapı kurulması amacıyla Ar-Ge ve üretim faaliyetleri dışındaki faaliyetlerin ayrı bir tüzel kişilik üzerinden gerçekleştirmeyi, bu kapsamda bilançonuzda yer alan Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemler dışındaki diğer faaliyetlere ait aktif ve pasif kalemlerin, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde yeni kurulacak olan şirkete kısmi bölünme yoluyla devretmeyi planladığınız belirtilerek;

Şirketinizin Ar-Ge faaliyetleri ve üretim faaliyetleri dışındaki diğer faaliyetlere ait aktif ve pasif kalemlerinin, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında vergisiz olarak kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

Şirketlerin yeniden yapılanma yoluyla verimlilik ve kârlılıklarını artırmalarına imkan sağlayan kısmi bölünme müessesinin, bir üretim tesisinin veya hizmet işletmesinin parça parça elden çıkarılması sonucunu doğurmaması gerekmektedir.

Üretim tesisi ve hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerinin tümünün devredilmesi zorunlu olup birbirinden ayrı varlık ifade eden ve birbirinden ayrı olarak faaliyeti devam ettirebilecek nitelikte olan varlıklardan oluşan işletmelerin kısmi bölünmeye konu edebilmeleri mümkün olacaktır.

Şirketiniz bünyesinde Ar-Ge ve üretim işletmeleri dışında kalan ve yeni şirkete devredilmesi düşünülen “bayi yönetimi”, “reklam ve sponsorluk faaliyetleri”, “envanter ve stok yönetimi”, “lojistik yönetimi”, “garanti hizmetleri yönetimi” ve “montaj ve servis hizmetlerine” ilişkin faaliyetlerin, birbirinden ayrı olarak yürütülebilecek mahiyette ve her birinin ayrı bir kazanç meydana getirebilecek nitelikte olması şartıyla, bu departmanların faaliyetleri ayrı bir işletme olarak kabul edilecektir. 

Bu kapsamda söz konusu departmanlar tarafından yürütülen faaliyetlere ait aktif ve pasif kalemlerin, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında kısmi bölünmeye konu edilmesi mümkündür.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.