English

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 2817

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Yayımlanan Tebliğde, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında 21.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere reeskont işlemlerinde uygulanacak,

İskonto faiz oranı yıllık %12.75 

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık: %13.75 

Olarak belirlenmiştir.

Ayrıca bir hususu hatırlatmak istiyoruz. Grup şirketleri birbirlerine, ortaklarına veya ortaklar birbirlerine borç verdiğinde kanunlarımıza göre emsal oranda faiz almak zorunda olduğu malumdur. Emsal faiz tespit edilirken öncelikle iç emsal kullanılmalıdır. Yani şirket banka kredisi kullanmışsa aynı oranı borç ilişkisinde de kullanabilir. Kayıtlarda banka kredisi yoksa, Maliye Bakanlığı yukarıdaki oranlardan iskonto faizine ait %12.75 oranın kullanılması gerektiği görüşündedir.

Ayrıca borç veren şirketin ise hesaplanan faiz tutarı üzerinden her ay sonu %18 oranında KDV hesaplayarak fatura tanzim etmesi gerektiğini hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.