English

2020 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2818

23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1839 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerlendirme oranı belirlenmiştir.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak;

Aynı kanunun vergileme ölçü ve hadleri başlıklı 5 inci maddesinde yer alan (Ⅰ) sayılı tarifedeki otomobil, arazi taşıtları ve benzerleri,

Vergileme ölçü ve hadleri başlıklı 6 nci maddesinde yer alan (Ⅱ) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet ile (Ⅳ) sayılı tarifedeki uçak ve helikopter gibi taşıtlar,

Geçici 8 inci maddesinde yer alan ve 31/12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, arazi taşıtları ve benzerleri için 2020 yılında uygulanmak üzere % 12 olarak belirlenmiştir.

Yürürlülük tarihi:01.01.2020 dir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.