English

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DUYURUSU.1

Sirküler No: 2819

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18.12.2019 tarihinde internet sayfasında yapmış olduğu duyuru ile;

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumdan üretim lisansı almış bulunan tüzel kişiler için, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında her yılın Temmuz ve Ocak aylarında sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmelerin yine kurum tarafından belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak  raporların Kurumun Enerji Bildirim Sistemi üzerinden 31 Ocak 2020 tarihine kadar sunmaları gerekmektedir.

https://www.epdk.org.tr

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.