English

İHRACAT BEDELİNİN PEŞİN OLARAK GELMESİ HALİNDE GÜMRÜK BEYANNAMELERİN BANKAYA İBRAZI GEREKMEKTEDİR

Sirküler No: 2821

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 02.12.2019 tarihli yazısı gereğince, Peşin döviz başlıklı 6’ncı maddesinin 12’nci bendinde değişiklik yapılmış, İhracat hesabının kapatılacağı aracı banka başlıklı 24 üncü maddesine ise 3 üncü bent eklenmiştir.

Yapılan değişiklikle;

İhracatçılarca, ödeme şekli “Peşin Ödeme” yazılı olan GB’ler peşin bedele ilişkin DAB’ı düzenleyen bankaya ibraz edilir. Peşin bedelin ödeme şekli akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili veya kabul kredili olan GB’lere ya da peşin ödeme şekliyle beraber diğer ödeme şekillerinden birinin belirtildiği GB’lere ilişkin ihracat hesaplarının kapatılmasında kullanılması; ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte ilgili GB’nin peşin bedele ilişkin DAB’ı düzenleyen bankaya ibrazı kaydıyla mümkündür.

Hükmüne,

İhracat hesabının kapatılacağı aracı banka başlıklı 24’üncü maddeye eklenen bent ile de;

Peşin bedel alışını yapan bankanın GB’nin 28’ inci hanesinde beyan edilen bankadan farklı olması durumunda, peşin alışı yapan bankanın ihracat hesabının kendisi tarafından takip edildiğine dair GB’nin 28’ inci hanesinde beyan edilen bankaya bildirimde bulunması.

Zorunluluğu getirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.