English

YENİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARINDA KDV İSTİSNA SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 2822

24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu maddesinin uygulama süresi uzatılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Sanayi Sicil Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere,

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere;

Yeni makina ve teçhizat teslimlerinin 31.12.2019 tarihine kadar KDV’den istisna uygulamasına ilişkin süre 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.