English

TÜRK LİRASI OLARAK TAHSİL EDİLECEĞİ BEYAN EDİLEN İHRACAT BEDELİNDE DÖVİZ KURU UYGULAMASI

Sirküler No: 2824

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.12.2019 tarihli yazısı gereğince, Türk Lirası ihracat başlıklı 9’uncu maddesinin 3 numaralı fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan düzenleme ile;

Türk lirası olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya tamamen döviz olarak tahsili halinde GB’nin 22’ nci hanesinde kayıtlı Türk lirası tutar; GB’nin düzenlendiği tarih ile bedelin bankaya getirildiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurlarından lehe olanı esas alınarak tahsil edilecek döviz cinsine çevrilecektir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.