English

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN HATIRLATMA

Sirküler No: 2840

Katma Değer Vergisi Kanununun, geçici 37 Maddesi ile   imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hükmüne yer verilmiştir.

1)- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında yüklenilen ve altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

a)- 2019 yılına ait birinci dönem 01.01.2019-30.06.2019 olup, iade talep edilmesi 01.07.2019 ile 30.06.2020 tarihinde diğer bir ifade ile Temmuz/2019 döneminden itibaren en geç Mayıs/2020 dönemi KDV beyannamesinde beyan edilerek talep edilmesi gerekmektedir.

b)- 2019 yılına ait ikinci dönem ise 01.07.2019-31.12.2019 olup iade talep edilmesi 01.01.2020-31.12.2020 tarihlerinde iade talep edilecek dönemler ise Ocak-Kasım/2020 dönemlerine ait KDV beyannamelerinde talep edilmesi gerekmektedir.

2)-50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında yüklenilen ve yıl sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde diğer bir anlatımla Ocak-Kasım/2020 dönemlerinde KDV beyannamelerinde beyan edilerek talep edilmesi gerekir.

Firma menfaatleri göz önüne alındığında son ayları beklemeksizin KDV iadesinin talep edilmesini önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.