English

2020 YILI İNDİRİMLİ ORAN KDV İADE UYGULAMASINDA İADE YAPILAMAYACAK SINIR YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2842

27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 29 Seri No’lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki indirimli orana tabi işlemler nedeniyle giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2019 yılı için 14.100 TL iken 2020 yılı için 17.300 TL olarak belirlenmiştir. 

Yürürlülük tarihi 01.01.2020 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.